Monday, October 8, 2012


تمارين تطبيقية
“أين”

شاهد الصور ثم ضع السؤال بأين و أجب بفي
Look at the pictures and Ask with أين then answer with في
1-

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2-
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


إملأ الفراغ التاء الصحيحة تاء مبسوطة أو تاء مربوطة
Fill the blank with ة or ت

  دهب....    إلى السوق

الجامع.....   كبر

قل......    له سأدهب إلى البي

أكتب فقرة من خمسة جمل تصف فيها كيف تقضي العطلة
Write  a paragraph in 5 sentences describing  how do you spend your vacation

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment