Sunday, November 4, 2012

Arabic 2nd Grade.
أنا إسمي أحمد
أسيقظ من النوم الساعة السابعة صباحا


أنظف أسنانيو أغسل وجهي

ثم أكل طعام الفطور

 
قائمة الإملاء

Spelling List
My Name                           إسمي

I wake up                           أستيقظ

Seven                              السابعة

In the Morning                  صباحا

I wash                                أغسل

My Face                            وجهي

I eat                                      أكل

Food                                    طعام

Breakfast                         الفطور


Wednesday, October 17, 2012

http://www.glogster.com/meryemdalil/-/g-6l7e1hp2n2jve2fkv44joa0

Monday, October 8, 2012


تمارين تطبيقية
“أين”

شاهد الصور ثم ضع السؤال بأين و أجب بفي
Look at the pictures and Ask with أين then answer with في
1-

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2-
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


إملأ الفراغ التاء الصحيحة تاء مبسوطة أو تاء مربوطة
Fill the blank with ة or ت

  دهب....    إلى السوق

الجامع.....   كبر

قل......    له سأدهب إلى البي

أكتب فقرة من خمسة جمل تصف فيها كيف تقضي العطلة
Write  a paragraph in 5 sentences describing  how do you spend your vacation

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________